Vytvoření nové emailové schránky

Popis vytvoření nové emailové schránky.

(Emaily a emailová komunikace)

Obecné informace o emailu

Základní informace a nastavení pro emailovou komunikaci na našem poštovním serveru.

(Emaily a emailová komunikace)

Změna obsahu emailu u objednávky

Popis změny obsahu emailů u jednotlivých objednávek.

(Emaily a emailová komunikace)

Vložení přílohy k emailu objednávky

Popis přidání přílohy k emailům u jednotlivých objednávek.

(Emaily a emailová komunikace)

Webmail Icewarp

Základní informace a popis webového rozhraní IceWarp.

(Emaily a emailová komunikace)