Fakturace

(Provoz aplikace Shopsun)

Nastavení pro vytvoření faktur

 

Nastavení fakturačních údajů, které jsou do faktury automaticky vkládány, naleznete v administraci eshopu v sekci "Nastavení - Fakturační údaje". Zde vypisujete údaje které budou prezentovány na faktuře jakožto "Dodavatel".

Dále, lze vepsat text obchodního rejstříku (Údaj o registraci osoby zapsané v živnostenském rejstříku) a upravit číslování faktur. A to jak nastavením prefixu (předpony jakou bude faktura začínat, užitečné při provozu více eshopů které mají stejný formát faktur) tak formát (formát čísla samotné faktury, vytvořeného z kalendářního roku a číselného pořadí faktury).

Další možné nastavení je číselná řada pro faktury, která po založení eshopu automaticky začíná na nulové pozici a automaticky se navyšuje při vytvoření faktury. V momentě přechodu do nového kalendářního roku se nastavení automaticky přesune do nového roku a čísluje znovu od první faktury.

Nabízíme také možnosti změny vzhledu faktur (barevných schémat, včetně zobrazování interních kódů zboží na faktuře) a možnosti ukládání souborů faktur pod číslem objednávky či číslem faktury.

Posledním nastavením této stránky jsou nastavení týkající se objednávek. První nastavení slouží pro případ, kdy si přejete aby Váš eshop disponoval objednávkami s nějakým prefixem (předpony jakou bude objednávka začínat, užitečné při provozu více eshopů které mají stejný formát objednávek). Druhým nastavením je číselná řada pro objednávky, která po založení eshopu začíná na nulové pozici a automaticky se navyšuje při vytvoření objednávky. V momentě přechodu do nového kalendářního roku, se nastavení automaticky přesune do nového roku a čísluje znovu od první objednávky.

Vytváření faktur

 

Vytváření faktur je možné ve dvou režimech:

Díky těmto režimům si můžete sami vybrat preferovaný způsob vytváření faktur. Můžete každou fakturu ručně vytvořit v editaci detailu objednávky a nebo je nechat automaticky vytvářet při změně stavu objednávky.

Ruční vytvoření faktury

 

V administraci eshopu v sekci "Objednávky - Přehled objednávek" můžete vstoupit do detailu objednávky (kliknutím na číslo objednávky či ikonu editace) a zde naleznete část detailu objednávky s názvem "Fakturace" (lze do ní vstoupit také stisknutím záložky se stejným názvem). Tato část Vám poskytuje možnost vytvořit fakturu (zatržením nastavení "Generovat") nebo ji přegenerovat pokud je již vytvořená, změnit číslo faktury (pokud ještě faktura není vytvořená), označit fakturu za exportní či zaplacenou. Dále obsahuje potřebné datumy (datum vystavení faktury, datum splatnosti faktury a datum plnění) které se odvíjejí od aktuálního dne či datumu vytvoření faktury. Obsahuje také možnost zvolit konstantní symbol platby, volbu vytvoření faktury ve více jazycích (je automaticky předvoleno v případě, že měl objednávající jiný jazyk) a také odkazy k samotným fakturám (v případě, že došlo k jejich vytvoření).

Automatické vytvoření faktury

 

Nejdříve je třeba určit v jakém stavu objednávky má dojít k vytvoření faktury. Takové nastavení naleznete v administraci eshopu v sekci "Objednávky - Stavy objednávek". V seznamu stavů objednávek zvolte k editaci (nebo vytvořte nový stav) u kterého chcete aby docházelo k automatickému vytvoření faktury. V bloku "Faktura" můžete vybrat akci:

  • Žádná akce - Neprovádí žádnou akci

  • Generovat - Provede automatické vytvoření faktury při změně stavu do tohoto stavu objednávky

  • Generovat a přiložit - Provede automatické vytvoření faktury při změně stavu do tohoto stavu objednávky a automaticky jej vloží do emailu který je odesílán objednávajícímu při změně stavu objednávky formou přílohy

  • Přiložit je-li vygenerováná - Automaticky vloží fakturu do emailu který je odesílán objednávajícímu při změně stavu objednávky formou přílohy, je-li faktura vytvořená. Pokud vytvořená není, neprovádí žádnou akci.

Po vytvoření tohoto nastavení se faktury automaticky vytvářejí (a případně odesílají) dle Vámi nastavených pravidel v momentě změny stavu objednávky na email objednávajícího.Zpětná vazba (feedback)

Byl tento článek nesrozumitelný, obsahoval nepřesné informace, nebo v něm nějaké informace chyběly?
Napište nám nebo využijte komentářů níže.

Nový komentář

(nebude zobrazen)